Opleiding Hoofd BHV

Het Hoofd BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV.
Deze cursus is bestemd voor medewerkers welke managementverantwoordelijkheden dragen voor de BHV-organisatie. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten, implementeren, en bewaken van de BHV doelstellingen.

Opleiding Hoofd BHV:

  • Bestaat uit 2 lesdagen en 1 examendag. Deze examendag vindt na een periode van ongeveer 18 weken plaats.
  • In de tussenliggende periode dient een opdracht uit te worden uitgewerkt: het opstellen van een stappenplan om te komen tot een BHV organisatie voor de eigen werksituatie.
  • Voor het uitwerken van de opdracht moet rekening gehouden worden met een studiebelasting van 60 tot 80 uur.
  • Op de examendag wordt het plan gepresenteerd en een schriftelijk examen afgelegd namens het NIBHV.

Na het volgen van de opleiding:

  • Kunt u relevante informatie gericht op de BHV opzoeken en toepassen.
  • Heeft u kennis van de eisen ten aanzien van risico, inventarisatie en evaluatie (RI&E).
  • Kunt u een BHV organisatie opzetten en beheren.